Aktivity v oblasti životního prostředí

Společnost věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí, respektuje zásady státní politiky životního prostředí a všech právních předpisů v této oblasti. Veškeré kontroly ze strany odpovědných institucí proběhly bez závad.

 

Společnost nezatěžuje zvláštním způsobem životní prostředí. Likvidace odpadů probíhala v roce 2019 podle zákona o obalech v souladu se smlouvou o sdruženém plnění uzavřenou s autorizovanou společností pro zpětný odběr obalů a odpadu z obalů EKO-KOM, a.s.