ESG (Environmental, Social a Governance)

ESG čili: 

Environment (Životní prostředí), 

Social Responsibility (Sociální odpovědnost),

Governance of Corporate (Správa a řízení společnosti) 

ESG to jsou oblasti, kterým věnujeme zvláštní pozornost v rozvojové strategii firmy MORACELL.

Moderní a odpovědná firma je nejen organizace, která realizuje podnikatelské cíle nebo splňuje právní a formální požadavky, ale kromě toho a možná především, způsob, jakým firma podniká. Investice do ochrany životního prostředí, lidské zdroje a vztahy se zúčastněnými stranami, pocit sociální odpovědnosti jsou základními hledisky této činnosti. V každé z nich provádíme řadu aktivit plánovitě a odpovědně.

 

 

Napište nám