ECO Agenda

Ve společnosti Moracell je ekologie důležitým tématem. Proto jsme v rámci Velvet CARE Group přijali za svou Eco Agendu 2025 – mapu ambiciózních cílů, které jsme pro naši organizaci stanovili pro nadcházející roky. Její heslo „Achieve more with less“ (Dosáhnout více za méně). Chceme dosáhnout více ambiciozních cílů, protože rozvoj je jednou z našich hodnot, chceme to však dělat zodpovědně a s ohledem a péčí o životní prostředí, ve kterém žijeme.

Na prahu 21. století jsme svědky procesů, které poškozují zemi, a to včetně redukce vodních zdrojů, vyhynutí druhů fauny a flóry (včetně zmenšení plochy lesa). Zatímco jen znepokojeně přihlížíme klimatických změnám, zdroje naší planety dochází alarmující rychlostí. Ve společnosti Moracell chceme dát jasně najevo, že je nejvyšší čas, abychom začali brát změnu klimatu vážně. Zároveň se snažíme čelit přehlíživému přístupu k těmto změnám, a to stanovením cílů naší a inspirováním ostatních v boji za ochranu naší planety a životního prostředí. Věříme, že počátek změny v přístupu k ochraně životního prostředí a naší planety spočívá v našem okolí: v naší domácnosti, městě, škole a nakonec i celé společnosti společnost. Zde začíná kýžená změna, která přinese změnu v přístupu v celosvětovém měřítku.

 

Napište nám