Zaměstnanci a pracovně právní vztahy

V roce 2018 se pracovně právní vztahy ve společnosti řídily ustanoveními zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce a na něj navazujícími předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou zajišťovány v souladu s národní politikou BOZP.

 

Hlavním cílem personální politiky byly aktivity směřované k vyhledávání nových spolupracovníků, zejména do výroby. S ohledem na pořízení nové výrobní linky byla provedena reorganizace směnného provozu. V současné době je ve společnosti aplikován systém třísměnného provozu. Tento model znamená práci bez víkendových směn. Dále je implementován nový školící proces, který přináší rychlejší získání znalostí a dovedností nových zaměstnanců. Zaměstnancům společnosti je umožněn profesní růst a rozvoj odborných dovedností a znalostí. Společnost rovněž poskytuje široký benefitový program pro všechny své zaměstnance jakou jsou:

  • Stravenky 90,- Kč/den, plně hrazené zaměstnavatelem
  • Pololetní/vánoční odměny.
  • Flexi pass v hodnotě 200 Kč měsíčně.
  • Odměny při dovršení životního jubilea.
  • Školení a vzdělávání – odborná, rozvojová, počítačová, jazyková.
  • Sick days – 3 dny volna.
  • Příspěvek na penzijní připojištění až 500,- Kč/měsíc.
  • Nákup firemních produktů za zvýhodněné ceny.
  • Novomanželský benefit v hodnotě 5000,- Kč.