Zaměstnanci a pracovně právní vztahy

V roce 2019 se pracovně právní vztahy ve Společnosti řídily ustanoveními zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce a na něj navazujícími předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou zajišťovány v souladu s národní politikou BOZP.

Hlavním cílem personální politiky byly aktivity směřované k vyhledávání nových spolupracovníků, zejména do výroby. S ohledem na pořízení nové výrobní linky byla provedena reorganizace směnného provozu. V současné době je ve společnosti aplikován systém nepřetržitého provozu. Zaměstnancům společnosti je umožněn profesní růst a rozvoj odborných dovedností a znalostí. Společnost rovněž poskytuje široký benefitový program pro všechny své zaměstnance jakou jsou:

  • Stravenky 90,- Kč/den, plně hrazené zaměstnavatelem, v nepřetržitém provozu 130,- Kč/ smenu.
  • Pololetní/vánoční odměny.
  • Flexi pass v hodnotě 300 Kč měsíčně.
  • Odměny při dovršení životního jubilea.
  • Školení a vzdělávání – odborná, rozvojová, počítačová, jazyková.
  • Sick days – 3 dny volna.
  • Příspěvek na penzijní připojištění až 500,- Kč/měsíc.
  • Nákup firemních produktů za zvýhodněné ceny.
  • Benefit za doporučení nového zaměstnance 10.000 Kč