ESG strategie

E
S
G

Les = odpovědnost

Celulózová surovina, kterou ve stoprocentní kvalitě zpracováváme při výrobě, pochází z plně obnovitelných lesních zdrojů, na které se vztahují mezinárodní certifikáty.

Energie a voda

Našimi cíli je výrazné zvýšení energetické účinnosti a snížení spotřeby vody. Dosažení obou cílů znamená nutnost splnit vysoké technologické požadavky, využívat nejmodernější technická řešení a podniknout významné investice.

Méně zplodin a CO2

Stále však pracujeme na zvýšení efektivity našich strojů a snížení emisí skleníkových plynů.

Společenská odpovědnost je péče o lidi a lidskou společnost, jejíž jsme součástí. Jednou z našich priorit je zajištění bezpečí, vzájemného respektu a respektu k právům, názorům a postojům a podpora všech našich kolegů v situacích, kdy je to potřeba. Během pandemie covid-19 jsme vyvinuli a zavedli postupy pro prevenci onemocnění, distribuovali osobní ochranné pracovní prostředky a také vitaminy a výživové doplňky podporující imunitu. Pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti koronaviru, byl zaveden speciálně navržený motivační program.

Vzdělávací aktivity

Efektivní procesy a efektivně vedené projekty v oblasti HR, neustálý rozvoj zaměstnanců – to je náš každodenní projekt. Každý den rozvíjíme a školíme členy našich týmů a staráme se o nejvhodnější formy zvyšování kvalifikace. Zajišťujeme zákonná školení a zájmová rozvojová školení, ukazujeme možnosti dostupné v rámci organizace, podporujeme při získávání potřebných kompetencí a dovedností. Víme, jak důležité jsou zdraví a bezpečnost pro každého člověka každý den

Podpora komunity

Podporujeme pořádání místních akcí, které propagují zdraví a duševní pohodu a jsou důležitou součástí společenského života regionu. Jsme přítomni na kulturních a sportovních událostech v našem okrese, jsme častými sponzory místních sportovních oddílů a kulturních akcí. Již řadu let pomáháme místním školám, školkám a střediskům sociální péče tím, že jim dodáváme naše výrobky. V souladu se zavedeným darovacím řádem poskytujeme materiální podporu vybraným organizacím, aktuálně také uprchlickým centrům.

V oblasti správy a řízení podniku neustále hledíme do budoucnosti a každý den zvyšujeme naše standardy. Fungujeme podle jasných a transparentních pravidel, která nám zaručují etické provozování podnikání.


V naši organizaci funguje protialkoholní a protidrogová politika, dodržování všech pravidel BOZP a PO a etický kodex. Fungujeme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a v tomto ohledu jsme zavedli Zásady. Každý den optimalizujeme a modernizujeme naše procesy a postupy, abychom zajistili, že naše podnikání bude efektivní a vždy transparentně vedené.

Ve společnosti Moracell je naším cílem chytře, racionálně a ohleduplně využívat naše zdroje: práci, talent, vize a hlasy na podporu užitečných a moudrých cílených aktivit, které nám pomohou chránit prostředí, ve kterém žijeme. Naše cesta a získané zkušenosti v průběhu let prokázaly, že ambiciózní obchodní vize vede ke skutečným úspěchům. Věříme tomu, že dosažení cílů a inspirativní změna vede ke zlepšení našeho přirozeného prostředí za předpokladu, že jde ve hře i skutečné odhodlání a ochota jednat.

MORACELL ECO Agenda 2025 se skládá ze 3 oblastí, které vyplývají z našich firemních hodnot, a kolem kterých soustředíme naše aktivity. Prvním z nich je VÝROBEK, protože je naším cílem je vždy NEJVYŠŠÍ KVALITA PRODUKTŮ. Druhým pilířem je ORGANIZACE, protože všichni naši kolegové a zaměstnanci, všichni LIDÉ jsou ZÁKLADEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI. Třetím je INSPIRACE (TECHNOLOGIE), protože usilujeme o ZAVÁDĚNÍ NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ DO PRAXE.

Začínáme od sebe samých: od firmy i společnosti, hledáme nové možnosti a nová udržitelná řešení, školíme a vzděláváme naše zaměstnance, inspirujeme naše rodiny, spolupracovníky a obchodní partnery a zákazníkovi vždy přinášíme produkty v té nejvyšší kvalitě. Jsme si vědomi, že naše činnost má dopad na životní prostředí. Neustále pracujeme, abychom jej snižovali: zlepšili naše výrobní a obchodní postupy a také sdíleli to, co jsme se naučili.

Věříme, že k tomu, abychom byli nadále úspěšným lídrem v naší oblasti, rozvíjeli se a uspokojovali požadavky milionu spotřebitelů, kteří si každý den vybírají naše značky, musíme nejen nabízet nejlepší výrobky, ale také jít příkladem a chránit místo, kterému všichni říkáme domov.

Switch to