O společnosti

tisíc m2
Plocha areálu
Zaměstnanců
tisíc m2
Plocha budovy
Výrobní linky
tisíc m2
Skladová plocha

Společnost MORACELL s.r.o. byla založena v roce 2000. Se svými výrobky pod obchodní značkou
Big Soft se stále více prosazujeme nejen na českém trhu, ale i v zahraničí – především na Slovensku,
v Německu, Rakousku, Bulharsku a Pobaltských zemích.

V roce 2018 společnost mohutně investuje do výstavby nové skladovací haly a nové výrobní linky, která byla v závěru
roku instalována a byl zahájen zkušební provoz.

Od druhého čtvrtletí 2019 byla druhá výrobní linka uvedena do plného provozu. Touto strategickou investicí
společnost zdvojnásobila výrobní kapacitu a využitím synergických efektů provozu obou linek dochází k významnému
zvýšení efektivity výroby.

V roce 2020 se Moracell stává součástí skupiny VelvetCARE. Jedná se o významný krok v propojení strategie
skupiny VelvetCARE a vybudování stěžejního postavení ve střední a východní Evropě. Nová spolupráce přinesla
výměnu znalostí a zkušeností ve výrobě a obchodu.

24 let na českém trhu

 

2000

Firma Moracell byla založena v roce 2000 jako ryze obchodní společnost. Podnikala ve skladech pronajatých v Zaječí. Zpočátku se soustředila na velkoobchod s výrobky osobní hygieny. V dalších letech se společnost transformovala na výrobně-obchodní firmu.

Devastující požár v roce 2005 zcela zničil pronajaté prostory, včetně výrobních linek. Následně se společnost přestěhovala do Pohořelic a tam pokračovala ve velkoobchodní činnosti.

2005

 

 

2008

Na konci roku 2008 společnost vykoupila pozemky o rozloze 3ha ke stavbě vlastních skladovacích prostor v Žabčicích. O rok později zde byla dokončena stavba prvního skladu a zároveň i sídla společnosti.

V roce 2010 byla zkolaudována nová výrobní hala. V květnu 2011 byla do této haly pořízena automatická linka na výrobu toaletního papíru a kuchyňských utěrek

2010

 

 

2016

V letech 2016–2018 se společnost zaměřila na strategické rozhodnutí v oblasti investičního rozvoje a zvýšení produkčního potenciálu. Prvním krokem bylo zahájení další přístavby skladů o rozloze zhruba 50 tis. m2 v roce 2016.

Společnost opustila pronajaté skladovací prostory v Nových Bránicích a začala výrobky uskladňovat v nových vlastních prostorách. Tím došlo ke snížení logistických nákladů a výdajů za nájemné.

2017

 

 

2018

Rok mohutných investic. Byla vystavěna nová skladová hala na vstupní surovinu výroby (jumbo kotouče), která byla doposud skladována ve druhé lodi výrobní haly. Uvolněním této části výrobní haly byl vytvořen prostor pro instalaci nové výrobní linky, v závěru roku 2018 uvedené do zkušebního provozu.

Začátkem roku 2019 byla uvedena do ostrého provozu druhá výrobní linka. Touto strategickou investicí společnost zdvojnásobila výrobní kapacitu. Využitím synergie provozu obou linek došlo k výraznému zefektivnění výroby.

2019

 

 

2020

V březnu 2020 koupila polská společnost Velvet CARE sp. z o.o., jeden z největších výrobců hygienických výrobků v Polsku, 100% podíl společnosti MORACELL. Jde o významný krok v propojení strategie skupiny Velvet CARE a vybudování vedoucího postavení ve střední a východní Evropě.

Ve společnosti probíhá integrační proces s mateřskou společností. Společnost investuje do zefektivnění výroby. Vznikají nové pracovní pozice napříč společností.

2021

 

 

2022

Na počátku roku 2022 chod společnosti silně ovlivnila rostoucí cena celulózy a zejména počátek ruské agrese na Ukrajině, což mělo vliv nejen společenskou a bezpečnostní situaci v Evropě, ale také cenu a dostupnost některých chemických látek a obalových materiálů. I přesto společnost dokázala splnit stěžejní plánované ukazatele.

V roce 2023 plánuje společnost zahájení výstavby nových skladovacích a výrobních hal.

2023

 

Certifikáty a prohlášení

Velvet Care

Firma Velvet CARE Sp. z o.o., která je jedním z největších výrobců papírových hygienických výrobků
ve střední a východní Evropě, podepsala 23. ledna 2020 smlouvu o nákupu 100% podílu české společnosti
MORACELL s.r.o.

VelvetCARE

Společnost MORACELL se tak stala součástí skupiny VelvetCARE. Jedná se o významný krok v propojení
strategie skupiny VelvetCARE a vybudování stěžejního postavení ve střední a východní Evropě. Nová
spolupráce přinesla výměnu znalostí a zkušeností ve výrobě a obchodu.

Firma Velvet CARE byla založena v srpnu 2013, ale její kořeny sahají do roku 1897, kdy byla založena
papírna v Klucze. Během posledních 20 let papírna v Klucze a značka Velvet prošly několika vlastnickými
změnami. V letech 1996 – 2013 byla firma součástí amerických koncernů International Paper a pak Kimberly Clark.

Členství v mezinárodních korporacích umožnilo managementu získat know-how a globální pohled na podnikání.
Následně byla v roce 2013 založena společnost Velvet CARE. Od roku 2018 má firma nového majoritního
akcionáře – fond Abris, partnera v dalším rozvoji podnikání.

Switch to