Historie společnosti

Rok 2000

Společnost byla založena v roce 2000 jako ryze obchodní společnost. Podnikat začala v pronajatých skladech v Zaječí. Zpočátku se soustředila na velkoobchod s výrobky osobní hygieny, v dalších letech zprovoznila čtyři výrobní linky na výrobu toaletního papíru a kuchyňských utěrek.

Rok 2005

Po požáru v roce 2005, který zcela zničil pronajaté prostory včetně výrobních linek, se společnost přestěhovala do Pohořelic a pokračovala zde ve velkoobchodní činnosti.

Rok 2008

Na konci roku 2008 společnost vykoupila pozemky o rozloze 3 hektarů ke stavbě vlastních skladovacích prostor v Žabčicích. O rok později zde byla dokončena stavba prvního skladu a zároveň i sídla společnosti.

Rok 2010

V roce 2010 byla zkolaudována nová výrobní hala a v květnu roku 2011 byla do této haly pořízena automatická linka na výrobu toaletního papíru a kuchyňských utěrek.

Rok 2016

V roce 2016 byla zahájena další přístavba skladů o rozloze zhruba 50 tis. m2.

V letech 2016 – 2018 se společnost zaměřila na strategický rozvoj v oblasti investičního rozvoje a zvýšení produkčního potenciálu. Pro rok 2019 a následující roky bude pozornost upřena především na obchodní aktivity, získávání nových zákazníků v České republice, ale rovněž větší expanze na zahraniční trhy.

Rok 2017

V říjnu roku 2017 byl schválen zkušební provoz, výrobky a zboží společnosti se začaly uskladňovat v nových prostorách. Současně mohla společnost opustit pronajaté skladovací prostory v Nových Bránicích, a tím snížit logistické náklady a výdaje za nájemné.

Rok 2018

V roce 2018 společnost mohutně investovala a v této oblasti završila další významnou etapu rozvoje. Byla vystavěna nová skladová hala na vstupní surovinu do výroby (jumbo kotouče), která byla doposud skladována ve druhé lodi výrobní haly. Uvolněním této části výrobní haly byl vytvořen prostor pro instalaci nové výrobní linky, která byla v závěru roku 2018 uvedena do zkušebního provozu. Touto strategickou investicí společnost zdvojnásobila výrobní kapacitu a využitím synergických efektů provozu obou linek předpokládá významné zvýšení efektivity výroby.

Rok 2019                                                             

Na konci roku 2018 a začátkem 2019 byla nainstalována a zprovozněná druhá výrobní linka. Touto strategickou investicí společnost zdvojnásobila výrobní kapacitu a využitím synergických efektů provozu obou linek došlo k výraznému zefektivnění výroby.

Rok 2020

Moracell se stává součástí skupiny Velvet CARE. Jedná se o významný krok v propojení strategie skupiny Velvet CARE a vybudování vedoucího postavení ve střední a východní Evropě. Nová spolupráce přinese, výměnu znalostí a zkušeností ve výrobě a obchodu.

V povědomí široké veřejnosti je MORACELL s.r.o. díky obchodní značce Big Soft, které má řádně registrovány. Společnost patří mezi největší výrobce výše zmíněných produktů v České republice.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

LETECKÁ FOTOGRAFIE

                      

VÝROBA

V povědomí široké veřejnosti je MORACELL s.r.o. díky obchodní značce BIG SOFT.

 

      

 

Jsme součástí