Výroba a obchod

 

V závěru roku 2018 byla uvedena do zkušebního provozu druhá výrobní linka, čímž jsme zvýšili možnost potenciálu výroby na dvojnásobek. Cílem pro rok 2019 pak bylo uvedení výroby a do standardního provozu. Proto bylo zapotřebí zabezpečit činnost nové výrobní linky, jak ze strany technického a technologického, tak i z pohledu získání a zaškolení obslužného a řídícího personálu. V průběhu prvního čtvrtletí roku se výstupem výroby podařilo uspokojit obchodní potřeby Společnosti a došlo ke snížení výrobních cyklu z provozu nepřetržitého (1 výrobní linka) na třísměnný (2 výrobní linky).

Navýšením produkčních kapacit se podařilo v roce 2019 vyrobit více než 14 tis. t výrobků, což je o 33 % více než v roce 2018. Tento výsledek považuje vedení společnosti MORACELL za velký úspěch. Díky rozběhu dvou výrobních linek, se přešlo na výrobu pouze ve třech směnách bez víkendů. Navíc v důsledku získání nových zákazníků a dalších produktových pozic u některých stávajících, se navýšil počet skladových položek. Nárůstem počtu výrobků se významně zvýšil i počet technologických přestaveb výrobních linek dle výrobního programu, což relativně snížilo efektivitu produkce.

 

 

Vedení společnosti MORACELL si pro rok 2020 vytyčilo následující hodnoty cílových ukazatelů: 

Vyrobit 19 tis. tun vlastních výrobků   ↑ 30 %
Realizace obratu ve výši 840 mil. Kč  ↑ 23 %
Dosažení ukazatele EBITDA v hodnotě 80 mil. Kč   ↑ 35 %

 

V roce 2019 Společnost zaznamenala dynamický růst tržeb a jejich celkový meziroční nárůst činil 25 %. Za toto účetní období činily výnosy za vlastní výrobky a služby přes 541 mil. Kč a tržby z prodeje zboží dosáhly hodnoty 142 mil. Kč, čímž MORACELL vykázal rekordní obrat v historii, přesahující 680 mil. Kč. Navíc se stále daří udržet vysoký podíl vlastních značek Big Soft a Fine&Soft (více než 50 %), kde Společnost dosahuje obecně vyšší přidanou hodnotu a přispívá tím k vyšším hodnotám ukazatelů rentability.

Progres tržeb Společnost zaznamenala ve všech distribučních kanálech. V nezávislých sítích došlo k navýšení obratu o 8 %, v obchodních řetězcích o 31 % a v oblasti exportu dokonce o více, než 40 %. Stabilizace obchodního týmu, osobní přístup, dlouhodobě vysoká úroveň kvality výrobků a zboží, spolehlivost, rychlá reakce na požadavky zákazníků a další konkurenční výhody se staly silnými stránkami obchodní aktivity společnosti MORACELL. Díky tomu se nám v roce 2019 dařilo ve všech obchodních segmentech, došlo k uzavření několika nových kontraktů v nezávislé síti, získání dalšího nadnárodního obchodního řetězce a zařazení nových výrobků u stávající zákazníků. V oblasti vývozu jsme mimo již tradiční trhy, jako Slovensko, Bělorusko, Estonsko nebo Rakousko, výrazně posílili svoji pozici v Nizozemí, Německu, Polsku a získali prostřednictvím svých obchodních partnerů další země, jako například Francii. V roce 2020 bychom rádi na obchodní úspěchy navázali a klademe si další rozvojové cíle.

 

Výrobní program společnosti Moracell

  • Společnost MORACELL s.r.o. je momentálně největším výrobcem papírové hygieny v České republice.
  • Portfolio našich výrobků je velmi široké a zahrnuje prakticky kompletní sortiment papírové hygieny, toaletní papíry, kuchyňské utěrky, papírové ubrousky, papírové kapesníčky, kosmetické ubrousky, atd.
  • Největší část naší produkce realizujeme v oblasti toaletních papírů a kuchyňských utěrek, pro naše obchodní partnery.
  • Námi vyráběné produkty papírové hygieny jsou z velmi kvalitní 100 % celulózy.
  • V lednu letošního roku jsme spustili již druhou, nejmodernější, hi-tech linku na výrobu toaletních papírů a kuchyňských utěrek.
  • Výrobní kapacita společnosti MORACELL se pohybuje na úrovni cca. 20 tis. palet/měsíčně.
  • K dispozici máme skladovací kapacitu cca. 20 tis. paletových míst. Rovněž máme i samostatný sklad jumbo kotoučů.
  • Jsme držiteli mnoha certifikátů, jako například – BRC, PEFC, FSC, ISO, atd.
  • Převážnou část naší produkce, cca. 75 – 80 %, realizujeme v České republice.
  • Jsme i proexportně orientována společnost. Momentálně naše zboží exportujeme do zhruba 10 zemí Evropy.